Προσβάσιμες παραλίες για ΑΜΕΑ

Προσβάσιμες παραλίες για ΑΜΕΑ

Η πρόσβαση των ανθρώπων στη θάλασσα είναι δικαίωμα όλων μας. Άρα, δικαίωμα σε αυτό το δώρο της φύσης έχουν και...