Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων Με Σύνδρομο Down – ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Αρχική / Δράσεις συλλόγου / Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων Με Σύνδρομο Down – ΠΟΣΓΚΑμεΑ
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων Με Σύνδρομο Down – ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Το σύνδρομο Down, αποτελεί μία γενετική κατάσταση και όχι ασθένεια, άρα τα άτομα δεν πάσχουν από το σύνδρομο Down. Η αριθμητική αποτύπωση της 21ης Μαρτίου (3/21) συμπίπτει με το γενετικό φαινότυπο των ατόμων με σύνδρομο Down (τρισωμία στο 21ο ζευγάρι χρωμοσωμάτων), δηλαδή με τα αριθμητικά δεδομένα του συνδρόμου. Για το λόγο αυτό καθιερώθηκε διεθνώς από το 2006 η 21η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα του Συνδρόμου Down, ημέρα που είναι αφιερωμένη στην προώθηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τα άτομα με σύνδρομο Down.

Τα άτομα με σύνδρομο Down, πέρα από κάποια κοινά εμφανισιακά γνωρίσματα, έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό μία σειρά αναπτυξιακών δυσκολιών οι οποίες αφορούν την κινητική και τη γνωστική τους ανάπτυξη. Είναι ευρεία η κλίμακα διαφοροποίησης των ατόμων με σύνδρομο Down όσον αφορά τις ικανότητες, τις δυσκολίες, τα χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, καθώς και τα επιτεύγματά τους.

Το μήνυμα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down για το 2017 είναι: «#MyVoiceMyCommunity – Enabling people with Down syndrome to speak up, be heard and influence government policy and action, to be fully included in the community (Η φωνή μου, η κοινότητά μου: Δίνοντας στα Άτομα με Σύνδρομο Down τη δυνατότητα να μιλήσουν, να ακουστούν και να επηρεάσουν κυβερνητικές πολιτικές και δράσεις, να συμπεριλαμβάνονται πλήρως στην κοινότητα)

Η διαφορετικότητα είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε ανθρώπινης ύπαρξης, η ισότητα, ο σεβασμός και η δικαιωματική προσέγγιση των αναγκών κάθε ανθρώπου, είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μίας κοινωνίας πολιτών και είναι και οι αδιαπραγμάτευτες αρχές της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Με βάση αυτές τις αρχές, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, μαζί με τις χιλιάδες οικογένειες των ατόμων με Σύνδρομο Down, μαζί με ολόκληρη την αναπηρική οικογένεια, συνεχίζουμε να μαχόμαστε για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών στη ζωή, την εκπαίδευση, την εργασία, την υγεία, τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, την υποστηριζόμενη και την ανεξάρτητη διαβίωση και εν γένει την ισότιμη κοινωνική ένταξη των ατόμων Σύνδρομο Down, με την άρση κάθε αδικίας που θέτει στο περιθώριο τα άτομα με Σύνδρομο Down και άλλες βαριές αναπηρίες και τις οικογένειές τους, με την κοινωνική και οικονομική υποστήριξη των οικογενειών τους, στην κατεύθυνση της προστασίας από συνθήκες ιδρυματισμού και περιθωριοποίησης και των ίδιων των ατόμων με Σύνδρομο Down, αλλά και των οικογενειών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο κ. Ι. Λυμβαίο στο 210-5236501 ή στο 6936-577899 και με το Γ. Γραμματέα κ. Ι. Σπηλιόπουλο στο 6936-192399