Παράδοση Πλαστικών καπακιών

Παράδοση Πλαστικών καπακιών

 

 

 

 

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η μεταφορά πλαστικών καπακιών από το σύλλογο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ προς τα Πλαστικά Κρήτης για ανακύκλωση. 7,5 τόνοι συλλέχθηκαν μέσα σε τέσσερις μήνες.

Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά το επίτιμο μέλος του συλλόγου μας Πατήρ Νικόλαο Τζαγκαράκη για την πολύτιμη βοήθειά του στην επίβλεψη φόρτωσης και παράδοσης στα Πλαστικά Κρήτης. 

Ευχαριστούμε τον κύριο Ρηγάκη Γιάννη για την εθελοντική βοήθεια του στη φόρτωση των σάκων.

Ευχαριστούμε την εταιρία Νερό Ζαρός  όπως και τα Πλαστικά Κρήτης.

Και τέλος ευχαριστούμε θερμά όλους τους εθελοντές για την περισυλλογή πλαστικών καπακιών που προσέφεραν στο σύλλογό μας.