Συγκέντρωση πλαστικών καπακιών στον Άγιο Νικόλαο

Συγκέντρωση πλαστικών καπακιών στον Άγιο Νικόλαο

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον ο τόπος συγκέντρωσης πλαστικών καπακιών στον Άγιο Νικόλαο είναι η κάβα Σιγανός που βρίσκεται στην Επαρ.Οδ. Αγίου Νικολάου-Πρίνας, έπειτα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Νερό Ζαρός για τη μεταφορά των συλλεγμένων ποσοτήτων από την εταιρεία.  Υπεύθυνος της δράσης μας αυτής στο νομό Αγίου Νικολάου είναι ο Λεμονής Μιχαήλ. Οι ποσότητες θα τοποθετούνται σε ειδικές σακούλες που έχουν δοθεί από εμάς στην κάβα για την άμεση και ευκολότερη παραλαβή τους.