Γιαννακάκη Αναστασία

Αρχική / Συνεργάτες / Γιαννακάκη Αναστασία

Γιαννακάκη Αναστασία

Κάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας από τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης από το 2009.
Εκπόνησε πτυχιακή εργασία με ερευνητικό προσανατολισμό και παρέμβαση με θέμα ‘’Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση σε ασθενείς με μονό ακρωτηριασμό κάτω άκρου’’
Ασχολείται με τη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση παιδιών και ενηλίκων με νευρολογικές και κινητικές διαταραχές.
Σε επίπεδο μεταπτυχιακής κλινικής μετεκπαίδευσης έχει πιστοποιηθεί από μεθόδους αποκατάστασης όπως :
1) Προσέγγιση BOBATH ή NDT – Νευροεξελικτική Αγωγή-
Assessment and Treatment of Adults with Neurological Conditions.
Πιστοποίηση από IBITA.
2) Μέθοδος P.N.F. -Ιδιοδέκτρια Νευρομυϊκή Διευκόλυνση
PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION-(Maggy Knott-concept)
Πιστοποίηση από IPNFA.
3) MANUAL THERAPY
Έχει εκπαίδευση στο Manual Therapy
. Έχει παρακολουθήσει τους κύκλους-εκπαιδευτικά προγράμματα: :
-Basic Upper Extremity course (BUE)
-Basic Lower Extremity course (BLE)
-Basic Upper Spine course (BUS)
-Basic Lower Spine course (BLS)
-Clinical Assessment
-Orthopaedic
Είναι υποψήφια για απόκτηση του διπλώματος ειδίκευσης ¨ OMPT ¨( Orthopaedic Manipulative Therapist ) , με διεθνή αναγνώριση εγκεκριμένο από την “IFOMPT’’.
-Μέθοδος MCKENZIE
Έχει εκπαίδευση στη Μέθοδο McKenzie -Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία .Έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Mckenzie. Έχει παρακολουθήσει τους κύκλους-εκπαιδευτικά προγράμματα:
– PART A: THE LUMBAR SPINE
– PART B: THE CERVICAL AND THORACIC SPINE
– PART C: ADVANCED LUMBAR SPINE & EXTREMETIES – LOWER LIMB
Είναι υποψήφια για να γίνει Πιστοποιημένη Θεραπεύτρια McKenzie από το Διεθνές Ινστιτουτο Mckenzie.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών της παρακολούθησε διάφορα συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες με εξειδικευμένα θέματα του αντικειμένου της επιστήμης της φυσικοθεραπείας που διοργανώθηκαν από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) και την Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Φυσικοθεραπείας (ΕΕΕΦ).
Έχει εργαστεί εθελοντικά στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Βορείου Ελλάδος στη φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου μετά από μαστεκτομή καθώς και στην πρόληψη των επιπλοκών.
Έχει εργαστεί σε ιδιωτικά φυσικοθεραπευτήρια της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου.
Έχει εμπειρία στο χώρο της αποκατάστασης σε κλινικό περιβάλλον καθώς και στην κατ’ οίκον θεραπευτική παρέμβαση.
Από το 2009 είναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
Από το 2016 είναι επιστημονικός συνεργάτης με το Σύλλογο ΑΜΕΑ ¨ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ¨.