Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου τα μέλη του Συλλόγου μας συνήλθαν σε γενική συνέλευση με σκοπό τη διεξαγωγή εκλογών και την...