Ευχαριστούμε τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Α & Μ Καλοκαιρινού

Ευχαριστούμε τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Α & Μ Καλοκαιρινού

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο για την έμπρακτη στήριξή τους στο σύλλογο μας, δίνοντας μας ανά διαστήματα τις περισυλλεγμένες ποσότητες πλαστικών καπακιών που έχουν συγκεντρώσει.

Η κοινωφελή τους δράση είναι πολύπλευρη, επομένως και οι ποσότητες καπακιών που συγκεντρώνουν μεγάλες.

Καλή συνέχεια στο έργο σας!