Ευχαριστούμε τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Α & Μ Καλοκαιρινού

Ευχαριστούμε τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Α & Μ Καλοκαιρινού

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο για την έμπρακτη στήριξή τους στο...