Πινιρτζή Βασιλεία
Φιλόλογος / Ειδική Παιδαγωγός

Πινιρτζή Βασιλεία

Η Πινιρτζή Βασιλεία είναι Φιλόλογος, καθώς και ειδική παιδαγωγός.