Κοντοπίδη Σουζάνα
Εργοθεραπεύτρια

Κοντοπίδη Σουζάνα

Αναγνωρισμένη διπλωματούχος εργοθεραπεύτρια και απόφοιτος της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Εργοθεραπείας του Αμβούργο ( Γερμανία ).