Κοντοπίδη Σουζάνα

Εργοθεραπεύτρια

Η κ. Σουζάνα Κοντοπίδη γεννήθηκε το 1962 στο Αμβούργο ( Γερμανία ).
Είναι αναγνωρισμένη διπλωματούχος εργοθεραπεύτρια και απόφοιτος της
Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Εργοθεραπείας του Αμβούργο ( Γερμανία ).
Πέρασε της κρατικές εξετάσεις με διάκριση και έχει μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία.
Επιπλέον είναι εκπαιδευμένη στην Θεραπεία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης ( κατά Jean Ayres )
και έχει εμπειρίες στην Νεύρο-εξελικτική Μέθοδο Bobath.