Γιαννακάκη Αναστασία
Φυσικοθεραπεύτρια NDT

Γιαννακάκη Αναστασία

Κάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας από τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.