Γιαννακάκη Αναστασία

Φυσικοθεραπεύτρια NDT

 

 • Κάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας από τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης από το 2009.
  • Εκπόνησε πτυχιακή εργασία με ερευνητικό προσανατολισμό και παρέμβαση με θέμα ‘’Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση σε ασθενείς με μονό ακρωτηριασμό κάτω άκρου’’
  • Ασχολείται με τη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση παιδιών και ενηλίκων με νευρολογικές και κινητικές διαταραχές.
 • Επιστημονικά Υπεύθυνη στο ΄΄Πρότυπο Κέντρο Φυσικοθεραπείας & Αποκατάστασης Γιαννακάκη Ε. Αναστασία΄΄ στο Τυμπάκι.

Έχει εξειδικευτεί στις ακόλουθες τεχνικές :
1) Προσέγγιση BOBATH ή NDT

Νευροεξελικτική Αγωγή-Assessment and Treatment of Adults with Neurological Conditions.
Πιστοποίηση από IBITA.

2) Μέθοδος P.N.F.

Ιδιοδέκτρια Νευρομυϊκή Διευκόλυνση
PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION- (Maggy Knott-concept)
Πιστοποίηση από IPNFA.

3) MANUAL THERAPY
Έχει εκπαίδευση στο Manual Therapy, ¨ OMPT ¨( Orthopaedic Manipulative Therapist ) , εγκεκριμένο από την “IFOMPT’’, με διεθνή αναγνώριση.

4) Μέθοδος MCKENZIE
Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία® (ΜΔΘ)  με Πιστοποιηση από το Διεθνές Ινστιτουτο Mckenzie.

 

5) Μέθοδος Halliwick

Halliwick Foundation Course – SWIMMING AND THERAPY FOR PEOPLE WITH DISABILITIES – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ με πιστοποίηση από το International Halliwick Association (Οverseas Courses).

 

6) Μέθοδος  Κinesiotaping.

 • Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών της παρακολούθησε διάφορα συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες με εξειδικευμένα θέματα του αντικειμένου της επιστήμης της φυσικοθεραπείας που διοργανώθηκαν από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) και την Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Φυσικοθεραπείας (ΕΕΕΦ).
 • Έχει εργαστεί εθελοντικά στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Βορείου Ελλάδος στη φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου μετά από μαστεκτομή καθώς και στην πρόληψη των επιπλοκών.
  • Έχει εργαστεί σε ιδιωτικά φυσικοθεραπευτήρια της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου.
  • Έχει εμπειρία στο χώρο της αποκατάστασης σε κλινικό περιβάλλον καθώς και στην κατ’ οίκον θεραπευτική παρέμβαση.
  • Από το 2009 είναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
  • Από το 2016 εώς σήμερα είναι εξωτερική συνεργάτης με το Σύλλογο ΑΜΕΑ ¨ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ¨.

 

Κοινωνικά δίκτυα