Δωρεά χρημάτων από τα τμήματα Δ1, Δ2 και Α του 11ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών

Δωρεά χρημάτων από τα τμήματα Δ1, Δ2 και Α του 11ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών

  Ευχαριστούμε θερμά τα τμήματα Δ1, Δ2 και Α του 11ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και τις δασκάλες αυτών, Αρωνιάδα Ουράνια,...