Ευχαριστούμε τον ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ Μοιρών.

Ευχαριστούμε τον ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ Μοιρών.

Ευχαριστούμε θερμά τον Κωτσόβολο Μοιρών και ιδιαίτερα την κυρία Ελένη Περγιανάκη για την δωρεά Πολυκαφετιέρας που πρόσφερε στο σύλλογό μας.