Λήξη Σχολικού Διαγωνισμού Πλαστικών Καπακιών

Λήξη Σχολικού Διαγωνισμού Πλαστικών Καπακιών

Λήξη Σχολικού Διαγωνισμού πλαστικών καπακιών θα λάβει τέλος την Πέμπτη 30/5/2024 και Παρασκευή 31/5/2024. Η συλλογή και η καταγραφή της...

Λήξη Σχολικού Διαγωνισμού Πλαστικών Καπακιών

Λήξη Σχολικού Διαγωνισμού Πλαστικών Καπακιών

Λήξη διαγωνισμού συλλογής καπακιών για τα σχολεία στις 30/5/2024 και 31/5/2024   Η συλλογή και η καταγραφή της ποσότητας που...

Λήξη Σχολικού Διαγωνισμού, Ανακύκλωση Πλαστικών Καπακιών 2023.

Λήξη Σχολικού Διαγωνισμού, Ανακύκλωση Πλαστικών Καπακιών 2023.

Λήξη διαγωνισμού συλλογής καπακιών για τα σχολεία στις 25/5/2023 και 26/5/2023   Η συλλογή και η καταγραφή της ποσότητας που...