Τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής πλαστικών καπακιών.

Τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής πλαστικών καπακιών.

Σε δυο νέα σημεία στο Τυμπάκι τοποθετήθηκαν οι νέοι κάδοι για την συλλογή πλαστικών καπακιών. Στο Γυμναστήριο Sout Box του...