Τραυλισμός: Τι είναι- Συμβουλές προς τους γονείς

Τραυλισμός: Τι είναι- Συμβουλές προς τους γονείς

Ορισμός: Είναι μία διαταραχή της φυσιολογικής ροής του λόγου του ατόμου.   Χαρακτηριστικά: Πρωτεύουσες συμπεριφορές: Επαναλήψεις ολόκληρων λέξεων (π.χ. «και...