Λογοθεραπεία: Τι είναι και με ποιες διαταραχές ασχολείται;

Λογοθεραπεία: Τι είναι και με ποιες διαταραχές ασχολείται;

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και μάσησης-κατάποσης, σε παιδιά και ενήλικες. Έχει ως απώτερο σκοπό την επικοινωνία λεκτικά και εξωλεκτικά και σχετίζεται με την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη πρόληψη των διαταραχών.

Λόγος
Ο λόγος είναι η ικανότητα κατανόησης και συνδυασμού των εννοιών/λέξεων, που έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό ορθών προτάσεων. Τα παιδιά, των οποίων ο λόγος τους δεν είναι ανεπτυγμένος, δε μπορούν  να κατανοήσουν την ομιλία των άλλων, αλλά ούτε και τις εντολές, οδηγίες κτλ. αυτών.

 

Ομιλία
Η ομιλία είναι η ικανότητα του συνδυασμού των ήχων για την άρθρωση των λέξεων, την ποιότητα της φωνής, τον επιτονισμό και τον ρυθμό, και αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας. Παιδιά με προβλήματα στην ομιλία, μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες σε ένα ή περισσότερα συστήματα που εμπλέκονται για την παραγωγή του λόγου. Για παράδειγμα, σε παιδιά με δυσκολίες  στην άρθρωση, γίνεται λανθασμένη χρήση των οργάνων της άρθρωσης για την παραγωγή των φωνημάτων ή συμπλεγμάτων. Τα φωνήματα αυτά εκφέρονται λανθασμένα, με αποτέλεσμα ο λόγος τους να είναι δυσκατάληπτος.

 

Επικοινωνία
Η επικοινωνία είναι η μετάβαση και πρόσληψη μηνυμάτων. Απαιτεί κατανόηση και έκφραση του προφορικού και του γραπτού λόγου και μπορεί να είναι λεκτική και μη λεκτική. Πιο συγκεκριμένα, η επικοινωνία μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση λέξεων και προτάσεων (λεκτική), αλλά και με σωματική και συναισθηματική συμπεριφορά π.χ. χειρονομίες (μη λεκτική). Σε παιδιά με προβλήματα επικοινωνίας συνήθως παρατηρείται έλλειψη προσπάθειας ή αδιαφορία για επικοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, όπου το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ελλιπής επικοινωνία με τους άλλους.

 

Οι λογοθεραπευτές παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με τις παρακάτω διαταραχές:

 • Αρθρωτικές διαταραχές
 • Φωνολογικές διαταραχές
 • Καθυστέρηση ομιλίας και λόγου
 • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 • Διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα
 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 • Διαταραχές φωνής
 • Νοητική καθυστέρηση
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός)
 • Βαρηκοΐα-κόφωση
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαταραχές σίτησης και κατάποσης (δυσφαγία)
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
 • Σύνδρομα
 • Δυσαρθρία
 • Απραξία
 • Εγκεφαλικά επεισόδια- αφασίες
 • Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

 

Πότε πρέπει να απευθυνθώ σε Λογοθεραπευτή;

Οι δυσκολίες που εμφανίζουν τα παιδιά στην ομιλία και το λόγο χρειάζονται άμεση παρέμβαση και αντιμετώπιση, διότι μπορεί να τα επηρεάσουν επικοινωνιακά αλλά και ψυχολογικά. Επομένως, όταν οι γονείς αντιλαμβάνονται μία διαφορετική συμπεριφορά στον επικοινωνιακό τομέα σε σχέση με το περιβάλλον του παιδιού, αυτό που χρειάζεται να κάνουν, είναι να απευθυνθούν σε έναν Λογοθεραπευτή. Ο Λογοθεραπευτής θα αξιολογήσει το παιδί και θα ενημερώσει την οικογένειά του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Έπειτα, μέσα από συναντήσεις,  το παιδί με το Λογοθεραπευτή θα δουλεύει όλους τους τομείς που χρειάζεται να αναπτύξει. Ωστόσο, μια καλή συνεργασία μεταξύ του Λογοθεραπευτή, των γονέων και όλων των ειδικών που δουλεύουν με το παιδί, είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν πλήρως όλες οι δυσκολίες που παρουσιάζει.

Πολλές φορές όμως, αρκετοί είναι οι γονείς που δεν έχουν αντιληφθεί αν το παιδί τους αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία είτε αγχώνονται για το εάν υστερούν αναπτυξιακά σε σχέση με άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Συνήθως τα παιδιά παραπέμπονται σε Λογοθεραπευτή έπειτα από ανησυχίες που εκφράζει ο οικογενειακός ιατρός στους γονείς. Πολλά παιδιά, τα οποία παρουσιάζουν διαταραχές λόγου και ομιλίας, αναγνωρίζονται πριν πάνε σχολείο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια ορόσημα που μας δείχνουν τα αναμενόμενα γλωσσικά επιτεύγματα του κάθε παιδιού ανάλογα με την ηλικία του.
Πιο συγκεκριμένα:

 

Ηλικία 0-6 μηνών

Τρομάζει με ήχους
Αναγνωρίζει ήχους
Εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι
Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους
Συχνά ψιθυρίζει και βγάζει ευχάριστους ήχους
Μιμείται ήχους
Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει ανάγκες
Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες
Χαμογελάει όταν του μιλάνε
Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /b/, /p/ και /m/ όταν μουρμουρίζει
Ποικίλει σε ύψος και ένταση η φωνή του

 

Ηλικία 7 – 12 μηνών

Καταλαβαίνει το «ναι» και το «όχι»
Καταλαβαίνει και αποκρίνεται στο όνομά του
Ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους
Αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με συνηθισμένα αντικείμενα (π.χ. κούπα, παπούτσι, χυμός)
Χρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία ήχων όταν μουρμουρίζει
Μιμείται μερικούς ήχους ακόμη και όταν κλαίει μόνο για να τραβήξει την προσοχή
Ακούει όταν του μιλάς
Αρχίζει να μετατρέπει το μουρμούρισμα σε ακατάληπτη γλώσσα (νεολογισμούς)
Παράγει μία ή περισσότερες λέξεις
Χρησιμοποιεί ουσιαστικά
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1 – 3 λέξεων
Κατανοεί απλές εντολές

Ηλικία 13 – 18 μηνών

Χρησιμοποιεί πρότυπα επιτονισμού ενηλίκων
Χρησιμοποιεί ηχολαλία και νεολογισμούς
Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα
Ακολουθεί απλές εντολές
Αναγνωρίζει 1 με 3 μέρη του σώματος
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από 3 έως 20 ή περισσότερες λέξεις (κυρίως ουσιαστικά)
Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο
Ζητάει επιθυμητά αντικείμενα

Ηλικία 19 – 24 μηνών

Χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά παρά νεολογισμούς
Είναι 25 – 50% κατανοητό στους ξένους
Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα
Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες
Χρησιμοποιεί κατάλληλο χρωματισμό στη φωνή για τις ερωτήσεις
Απαντά στην ερώτηση «τι είναι αυτό;»
Διασκεδάζει ακούγοντας ιστορίες
Γνωρίζει 5 μέρη του σώματος
Ονομάζει επακριβώς μερικά οικεία αντικείμενα
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 με 100 ή και περισσότερες λέξεις
Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή περισσότερων λέξεων

Ηλικία 2-3 ετών

Ο λόγος είναι καταληπτός 50 – 75%
Συνεχίζει να ηχολαλεί όταν συναντά δυσκολίες στο λόγο
Καταλαβαίνει το «ένα» και τα «πολλά»
Εκφράζει την ανάγκη για τουαλέτα (πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά)
Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους
Δείχνει τις εικόνες σε βιβλίο ονομάζοντάς τις
Αναγνωρίζει αρκετά μέρη του σώματος
Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά σε απλές ερωτήσεις
Απολαμβάνει να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και ρυθμούς
Κάνει ερωτήσεις με 1 ή 2 λέξεις
Χρησιμοποιεί φράσεις 3 – 4 λέξεων, με Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο
Χρησιμοποιεί μερικές προθέσεις, άρθρα, ρήματα στον ενεστώτα, ομαλό πληθυντικό και ανώμαλους τύπους στον αόριστο
Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 ή 900 ή περισσότερων λέξεων
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 έως 250 ή περισσότερων λέξεων (ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου)
Παρουσιάζει πολλαπλά γραμματικά λάθη
Καταλαβαίνει τα περισσότερα πράγματα από αυτά που λέγονται
Μιλάει με δυνατή φωνή
Χρησιμοποιεί τα φωνήεντα σωστά
Χρησιμοποιεί σωστά σύμφωνα σε αρχική θέση
Χρησιμοποιεί περίπου 27 φωνήματα
Χρησιμοποιεί το βοηθητικό «είναι»
Χρησιμοποιεί μερικά ομαλά ρήματα στον αόριστο, κτητικά μορφήματα, αντωνυμίες και προστακτική

 

Ηλικία 3 – 4 ετών
Καταλαβαίνει τη λειτουργία των αντικειμένων
Καταλαβαίνει διαφορές στις έννοιες (σταματώ – ξεκινώ, μέσα – έξω, μικρό – μεγάλο)
Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 2 και 3 μέρη
Ρωτάει και απαντάει σε απλές ερωτήσεις (ποιος, τι, που, γιατί)
Συχνά κάνει ερωτήσεις και ζητά λεπτομέρειες στις απαντήσεις
Χρησιμοποιεί την ομιλία για να εκφράσει συναισθήματα
Χρησιμοποιεί 4 με 5 λέξεις στις προτάσεις
Αναγνωρίζει αντικείμενα με το όνομά τους
Χρησιμοποιεί ουσιαστικά και ρήματα πιο συχνά
Έχει αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος
Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο 1200 – 2000 λέξεων
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800 – 1500 λέξεων
Ο λόγος είναι 80% καταληπτός
Η γραμματική βελτιώνεται αν και κάποια λάθη επιμένουν
Κατάλληλη χρήση του «είμαι» και «είναι» στις προτάσεις
Βάζει δύο γεγονότα σε χρονολογική σειρά
Συμμετέχει σε συζητήσεις
Συνεπής χρήση ομαλού πληθυντικού, κτητικών αντωνυμιών και ρημάτων αορίστου

 

Ηλικία 4 – 5 ετών
Κατανοεί τις έννοιες των αριθμών έως το 3
Αναγνωρίζει 1 έως 3 χρώματα
Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 2800 ή περισσότερων λέξεων
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 900 έως 2000 ή περισσότερων λέξεων
Μετράει ως το 10 μηχανικά
Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις
Χρησιμοποιεί προτάσεις 4 έως 8 λέξεων
Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις που αποτελούνται από 2 μέρη
Ρωτά για ορισμούς λέξεων
Μιλά με μια συχνότητα 186 λέξεων ανά λεπτό περίπου
Μειώνεται ο συνολικός αριθμός των επαναλήψεων
Παράγει σύμφωνα με 90% ακρίβεια
Μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των συνεχών ηχητικών παραλείψεων και των υποκατάστατων
Ο λόγος του είναι συνήθως καταληπτός από τους ξένους
Μιλά σχετικά με εμπειρίες στο σχολείο, σε σπίτια φίλων κτλ.
Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια μεγάλη ιστορία
Δίνει προσοχή σε μια ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή
Χρησιμοποιεί κτητικές αντωνυμίες, μέλλοντα χρόνο και συγκριτικά μορφήματα στις προτάσεις

 

Ηλικία 5 – 6 ετών
Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα
Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 3 μέρη
Κάνει ερωτήσεις με το «πως»
Απαντά λεκτικά στο «Γεια» και στο «Τι κάνεις;»
Χρησιμοποιεί παρελθόντα χρόνο και μέλλοντα κατάλληλα
Χρησιμοποιεί συνδέσμους
Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13000 λέξεις
Ονομάζει τα αντίθετα
Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας
Μετρά ως το 30 μηχανικά
Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις
Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες
Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια ιστορία
Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλει παιδικά ποιηματάκια
Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες και άλλα παιδιά

 

Ηλικία 6 – 7 ετών
Ονομάζει κάποια γράμματα, αριθμούς και νομίσματα
Τοποθετεί κατά σειρά αριθμούς
Κατανοεί το «αριστερά» και το «δεξιά»
Χρησιμοποιεί αυξανόμενα πιο σύνθετες περιγραφές
Απασχολείται με συζητήσεις
Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20000 λέξεων
Χρησιμοποιεί προτάσεις 6 λέξεων περίπου
Κατανοεί τις περισσότερες έννοιες του χρόνου
Απαγγέλει το αλφάβητο
Μετράει ως το 100 μηχανικά
Χρησιμοποιεί περισσότερα μορφολογικά σημάδια καταλλήλως
Χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή

 

 

ΠΗΓΗ: selle.gr

 

 

 

Σηφάκη Ευαγγελία, Λογοθεραπεύτρια