ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ «ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ»  ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΦΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ «ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ» ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΦΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

«ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ»

ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΦΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.574 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7-2021

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΡΓΟΥ 7-2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

εγγραφα