Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού και τα οφέλη της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης στα παιδιά

Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού και τα οφέλη της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης στα παιδιά

     Η ειδική αγωγή συγκροτείται από ένα σύνολο θεραπευτών, οι οποίοι δύνανται να συντελέσουν στη γνωστική και ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη των...

«Παιδί μου…»

«Παιδί μου…»

Κράτησε το χέρι μου και προχώρησε..
Δε με νοιάζει η ταχύτητα και ο ρυθμός, ούτε η κατεύθυνση.
Ξέρω, ούτε κι εσένα.
Η κίνηση, εξάλλου, από μόνη της είναι ζωή, παιδί μου.