Δυσγραφία: Δυσκολίες στη γραφή…

Δυσγραφία: Δυσκολίες στη γραφή…

  Η γραφή, προκειμένου να διεξαχθεί με αποτελεσματικότητα, απαιτεί ένα σύνολο από δεξιότητες, οι οποίες θα πρέπει να λειτουργούν και...

Δυσαναγνωσία: Δυσκολίες στην ανάγνωση και πώς να τις αντιμετωπίσετε.

Δυσαναγνωσία: Δυσκολίες στην ανάγνωση και πώς να τις αντιμετωπίσετε.

Αρκετοί γονείς συχνά προβληματίζονται όταν παρατηρούν πως τα παιδιά τους παρουσιάζουν αργή και διστακτική ανάγνωση, χωρίς ρυθμό και έκφραση, ιδιαίτερα...

Δυσλεξία:  Μία σύνθετη ειδική διαταραχή του λόγου

Δυσλεξία: Μία σύνθετη ειδική διαταραχή του λόγου

Σε μία εποχή όπου η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών και της επικοινωνίας, σημειώνεται καθημερινά, οι δυσκολίες μάθησης που...

Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού και τα οφέλη της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης στα παιδιά

Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού και τα οφέλη της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης στα παιδιά

     Η ειδική αγωγή συγκροτείται από ένα σύνολο θεραπευτών, οι οποίοι δύνανται να συντελέσουν στη γνωστική και ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη των...

«Παιδί μου…»

«Παιδί μου…»

Κράτησε το χέρι μου και προχώρησε..
Δε με νοιάζει η ταχύτητα και ο ρυθμός, ούτε η κατεύθυνση.
Ξέρω, ούτε κι εσένα.
Η κίνηση, εξάλλου, από μόνη της είναι ζωή, παιδί μου.