Δυσλεξία:  Μία σύνθετη ειδική διαταραχή του λόγου

Δυσλεξία: Μία σύνθετη ειδική διαταραχή του λόγου

Σε μία εποχή όπου η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών και της επικοινωνίας, σημειώνεται καθημερινά, οι δυσκολίες μάθησης που...