Δυσγραφία: Δυσκολίες στη γραφή…

Δυσγραφία: Δυσκολίες στη γραφή…

  Η γραφή, προκειμένου να διεξαχθεί με αποτελεσματικότητα, απαιτεί ένα σύνολο από δεξιότητες, οι οποίες θα πρέπει να λειτουργούν και...

Δυσλεξία:  Μία σύνθετη ειδική διαταραχή του λόγου

Δυσλεξία: Μία σύνθετη ειδική διαταραχή του λόγου

Σε μία εποχή όπου η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών και της επικοινωνίας, σημειώνεται καθημερινά, οι δυσκολίες μάθησης που...