Φωνολογική ενημερότητα

Φωνολογική ενημερότητα

Φωνολογική ενημερότητα : το  «διαβατήριο»  για την Α’ Δημοτικού Ως φωνολογική ενημερότητα ορίζεται η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και...