Τι είναι η  Ειδική Γλωσσική Διαταραχή ;

Τι είναι η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή ;

Η γλωσσική ικανότητα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης εμφανίζεται περίπου κατά το πρώτο έτος της ηλικίας τους, με την παραγωγή των...

Φωνολογική ενημερότητα

Φωνολογική ενημερότητα

Φωνολογική ενημερότητα : το  «διαβατήριο»  για την Α’ Δημοτικού Ως φωνολογική ενημερότητα ορίζεται η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και...

«Γιατί το παιδί μου αργεί να μιλήσει;»

«Γιατί το παιδί μου αργεί να μιλήσει;»

«Γιατί το παιδί μου αργεί να μιλήσει;» Η τυπική ανάπτυξη του λόγου σε ένα παιδί ακολουθεί κάποια συγκεκριμένα βασικά ορόσημα...